Historiaa

Cockeriharrastajat ry  -  pieni historiikki

Cockeriharrastajat ry:n historia alkaa 2.6.1971. Silloin joukko tunnettuja spanieliharrastajia perusti yhdistyksen, joka sai nimekseen Espoon Spanielikerho ry. Sen toiminta keskittyi lähes yksinomaan näyttelyiden järjestämiseen. Kennelpiirinä oli Helsingin Seudun Kennelpiiri ry.

Vuoden 1971 aikana pääkaupunkiseudulla syntyi muitakin spanieliyhdistyksiä: Suur-Helsingin Spanielikerho, Lohjan Spanielikerho, Kirkkonummen Spanielikerho ja Pääkaupungin Spanielikerho. Osa  aloitti toiminnan, useimmat purettiin vuosien varrella. Näistä vain Suur-Helsingin Spanielikerho hakeutui Spanieliliiton jäseneksi ja toimii edelleen.

Espoon Spanielikerho oli saanut pääosan jäsenistään Tuusulan seudulta ja siksi päätettiin vaihtaa kennelpiiriä ja anoa Uudenmaan Kennelpiirin jäsenyyttä.  Kennelpiiri hyväksyi yhdistyksen jäsenyysanomuksen nimestä huolimatta ja jäsenyys astui voimaan 1.4.1975.

3.6.1980 yhdistys muutti nimensä Kirjavat cockerspanielit ry:ksi ja kotipaikka oli edelleen Tuusula. Perusteluna nimenmuutokselle oli, että jäsenet olivat kirjavien cockereiden harrastajia ja kasvattajia.

Väriin perustuvan cockeriyhdistyksen malli saatiin Britanniasta, jossa nykyäänkin on alueellisten cockerspanielikerhojen lisäksi eri väreille omia yhdistyksiä. Yhteydet englantilaisiin kasvattajiin olivat vilkkaita. On myös hyvä muistaa, että cockerspanieleita rekisteröitiin Suomessa 1970-luvun alkupuolella lähes 3000 koiraa, kun viime vuosina rekisteröinnit ovat vaihdelleet 500 ja vajaan 700 välillä.

Vuoden 1980-lopulla Kirjavat cockerspanielit ry päätti anoa Kennelliiton jäsenyyttä ja toimitti sitä varten sääntönsä SKL:n tarkastettavaksi. Säännöt olivat hyväksyttävissä muilta osin, mutta nimi Kirjavat cockerspanielit viittasi SKL:n hallituksen mukaan koko maan kattavaan toimintaan eikä sitä hyväksytty jäseneksi.  Toimialue oli säännöissä Etelä-Suomi.  

Alkoi kirjelmöinti ja neuvottelut jäsenyydestä. Myös Suomen Spanieliliittoa kuultiin asiassa. SSL:ssa epäiltiin Kirjavien cockerspanielien toimintaperiaatteita eikä viittaus väriin myöskään ollut hyväksyttävissä. Nimi muutettiin Uudenmaan kirjavat cockerspanielit ry:ksi, ja sen nimen Kennelliiton hallitus hyväksyi ja otti yhdistyksen jäsenekseen. Yhdistys jäi Spanieliliiton ulkopuolelle. Uudenmaan kirjavat cockerspanielit oli tuolloin ainoa cockerspanieliyhdistys maassamme. Toiminta alkoi kuitenkin hiipua ja loppui vähitellen, joten Kennelpiirin ja Kennelliiton jäsenyyskin raukesi.

Keväällä 2009 joukko cockerspanielin omistajia kokoontui miettimään, olisiko kiinnostusta elvyttää vanha yhdistys. Innokkuutta ei silloin kuitenkaan riittänyt ja eikä valittu hallitus syttynyt toimimaan.

Keväällä 2015 tehtiin jälleen uusi elvytysyritys, ja nyt saatiin kokoon joukko, joka uskoi, että yhdistyksellä on toimintaedellytykset ja oma paikkansa spanieliyhteisössä. Uudistettiin säännöt ja muutettiin nimi Cockeriharrastajat ry:ksi.

Cockeriharrastajat ry hyväksyttiin Spanieliliiton jäseneksi  7.11.2015 pidetyssä syyskokouksessa. Suomen Kennelliiton jäsenyyden yhdistys sai hallituksen päätöksellä 25.11.2016.

Koiraharrastusten ja -harrastajien määrä lisääntyy. Uusia harrastuslajeja tuodaan meidänkin maahamme. Cockeriharrastajat ry:n tarkoitus on luoda jäsenilleen monipuoliset harrastus- ja toimintamahdollisuudet.

Liisa Pajala

Cockeriharrastajat ry

Toimintakertomukset

PDF-tiedostoCockeriharrastajat ry säännöt.pdf (108 kB)
Vuonna 2021 uudistetut säännöt.
PDF-tiedostoToimintakertomus 2016 .pdf (240 kB)
PDF-tiedostoToimintakertomus 2017.pdf (146 kB)
PDF-tiedostoToimintakertomus 2018.pdf (411 kB)
PDF-tiedostotoimintakertomus 2019.pdf (110 kB)
PDF-tiedostotoimintakertomus 2020.pdf (106 kB)